Generelle jagttider for jagtåret 2022/2023
Generelle jagttider

Rovdyr Støttetandede Andefugle Hønsefugle Vandhøns Vadefugle Måger Duer Kragefugle Invasive arter

Vær opmærksom på, at der for arter med artsnavn* gælder regionale jagttider.
DyreartStartdatoSlutdato
Hovdyr
Kronhjort større end spidshjort *16-10-202231-12-2022
Kronspidshjort *01-09-202231-01-2023
Kronhind *01-10-202231-01-2023
Kronkalv *01-09-202228-02-2023
Dåhjort *01-09-202231-01-2023
Då og -kalv *01-10-202231-01-2023
Sikahjort *01-09-202231-01-2023
Sikahind og -kalv *01-10-202231-01-2023
Råbuk *16-05-2022
01-10-2022
15-07-2022
31-01-2023
Rå og -lam *01-10-202231-01-2023
Muflonvædder01-09-202231-01-2023
Muflonfår og -lam01-10-202231-01-2023
Vildsvin, orne01-09-202231-01-2023
Vildsvin, so og grise01-10-202231-01-2023
Rovdyr
Ræv *01-09-202231-01-2023
Husmår01-10-202231-01-2023
Støttetandede
Hare *01-11-202231-01-2023
Vildkanin01-11-202231-01-2023
Andefugle
Gråand01-09-202231-12-2022
Atlingand01-09-202231-12-2022
Krikand01-09-202231-12-2022
Spidsand01-09-202231-12-2022
Pibeand01-09-202231-12-2022
Skeand01-09-202231-12-2022
Knarand01-09-202231-12-2022
Ovenstående andefugle på fiskerterritoriet desuden01-01-202331-01-2023
Grågås01-09-202231-01-2023
Grågås på omdriftsarealer eller i umiddelbar tilknytning hertil.01-08-202231-08-2022
Blisgås *01-09-202231-01-2023
Kortnæbbet gås *01-09-202231-01-2023
Canadagås01-09-202231-01-2023
Sædgås *Ingen jagttid
Troldand01-10-202231-01-2023
Bjergand01-10-202231-01-2023
Hvinand01-10-202231-01-2023
Ederfugl, han01-10-202231-01-2023
Ederfugl i fuglebeskyttelsesområder, hvor ederfugl er på udpegningsgrundlaget: F2, F15, F31, F36, F47, F57, F64, F71, F72, F73, F94, F96, F98, F102, F110, F127 og F128, jf. bilag 3 og bilag 10 til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen).Ingen jagttid
Sortand01-10-202231-01-2023
Hønsefugle
Agerhøne *16-09-202231-10-2022
Fasanhøne *01-10-202231-01-2023
Fasanhane *01-10-202231-01-2023
Vandhøns
Blishøne01-10-202231-01-2023
Vadefugle
Dobbeltbekkasin01-09-202231-12-2023
Skovsneppe *01-10-202231-01-2023
Måger
Sølvmåge *01-09-202231-01-2023
Duer
Ringdue10-11-202231-01-2023
Kragefugle
Husskade *01-09-202231-01-2023
Krage (gråkrage/sortkrage) *01-09-202231-01-2023
Invasive arter
Nilgås *01-09-202231-01-2023
Bisamrotte *01-09-202231-01-2023
Sumpbæver *01-09-202231-01-2023
Vaskebjørn *01-09-202231-01-2023
Mårhund *01-09-202231-01-2023
Mink *01-09-202231-01-2023


Sidst opdateret 19. juni 2022


Hold dig opdateret…

Jagttiderne opdateres ofte, så du bør løbende holde dig orienteret om generelle og lokale jagttider. Sæt dig derfor grundigt ind i jagttiderne, inden du går på jagt.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv opdateret når der sker en ændring.

Hvornår står solen op?

Find soltider for Danmark og resten af verden, ved at vælge dato og sted. Soltider (jagtlog.com)