Servicebetingelser

Oversigt:

1. Ejeroplysninger
2. Almene bestemmelser
3. Accept af abonnementsbetingelser
4. Ophavsret
5. Dataindsamling
6. Konkurrence og rettigheder
7. Ansvarsbegrænsning
8. Tavshedspligt og sikkerhed
9. Sletning af konto
10. Tvister

1. Ejeroplysninger

Ved at benytte dig af Jagtlog services og produkter accepterer du samtidig nedenstående servicesbetingelser. Læs dem derfor grundigt.

Jagtlog ApS
Eckersbergsgade 29
8000 Aarhus C
Danmark
Telefon: 2518 6825
E-mail: info@jagtlog.dk
CVR-nr.: 36949597
Top

2. Almene bestemmelser

Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af software hos Jagtlog ApS (herefter kaldet Leverandøren) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende forretningsbetingelser. Accept sker ved afkrydsning under oprettelse af konto.

Leverandøren har ret til at ændre i servicebetingelserne. De gældende servicebetingelser accepteres af Kunden, før en Jagtlog konto kan oprettes. Det påhviler Kunden til enver tid at holde sig ajour med de gældende servicebetingelser.
Top

3. Accept af abonnementsbetingelser

Ved anvendelse af Leverandørens software opnås alene en brugsret. Enhver bestilling af produkter og ydelser hos Leverandøren sker ved Kundens samtykke, udtrykt ved afkrydsning af servicebetingelser. Til et abonnement kan der oprettes én bruger.
Top

4. Ophavsret

Alt materiale, der forefindes på Leverandørens webside og software, tilhører Leverandøren. Det gælder såvel designs, tekster, funktionalitet og helhedsindtryk. Såfremt du ønsker at citere eller på anden måde omtale Leverandøren, bedes du forudgående anmode Leverandøren om skriftlig tilladelse.

Leverandørens ydelse
Leverandøren har udviklet et log system til jægere og konsortier, der er tilgængeligt online. Herudover har Leverandøren ingen forpligtelser over for Kunden.
Top

5. Dataindsamling

Leverandøren indsamler løbende oplysninger om brugsadfærd, se endvidere Cookie- & Persondatapolitik når Kunden og andre brugere anvender Leverandørens webside eller software. Denne dataindsamling er anonym og anvendes med det formål at optimere services og indretning af softwaren.

Til statistiske formål indsamles der løbende oplysninger om udbytte data, til brug for landsdækkende statistiker samt info graphics på Jagtlog.dk. Denne dataindsamling er anonym.
Top

6. Konkurrence og rettigheder

Ved registrering hos Leverandøren bekræfter du samtidig, at du ikke er i konkurrence med Leverandøren eller arbejder for virksomheder, der er i konkurrence med Leverandøren. I konkurrence med defineres ved, at du arbejder i eller er ejer af en virksomhed, som sælger jæger og konsortie programmer. Alt software, design, arkitektur, tekst o.lign. er beskyttet af ophavsretten samtidig med, at navne og egenudviklede termer er anvendte varemærker. “Jagtlog” er tillige et registreret varemærke og listet hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Enhver overtrædelse heraf vil blive retsforfulgt, og krav om betaling vil finde sted. Leverandøren har rettigheder til softwaren. Leverandøren kan overdrage sine forpligtelser til tredjemand under samme servicebetingelser.
Top

7. Ansvarsbegrænsning

Leverandøren tager forbehold for programmeringsfejl og servernedbrud. I tilfælde af opdatering af software eller udstyr har Leverandøren ret til at lukke for adgangen i en begrænset periode, som typisk vil ske, hvor færrest mulige Kunder vil blive påvirket af det. Adgangen til Leverandørens software udvikles løbende, og Leverandøren giver adgang til softwaren, som den forefindes og uden garanti. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der er sket i forbindelse med anvendelse af Leverandørens software. Leverandøren er ligeledes ikke ansvarlig for hacker-angreb, vira, askeskyer over Island eller anden form for force majeure. Leverandøren rådgiver ikke i jagt, men hjælper gerne med udbytte registrering relateret. Det er dog Kundens eget ansvar at eftertjekke om dette er korrekt.

Det er Kundens ansvar at tage lokal back-up, efter eget behov.
Top

8. Tavshedspligt og sikkerhed

Al data, der indtastes i Leverandørens software, sker uden videre adgang for andre. Leverandøren behandler således al data med tavshedspligt. Alle sider kører på SSL-krypterede websider (https). Leverandøren har anlagt softwaren med høj sikkerhed og forsvarligt for at forebygge, at uvedkommende får adgang til disse data.

Fra det øjeblik hvor Kunden aktiverer sin prøveperiode, vil Kunden kunne bruge softwaren i 3 måneder. Derefter koster brugen af softwaren penge. Ingen refundering eller fortrydelsesret.
Top

9. Sletning af konto

Abonnement, som er indbetalt, refunderes ikke. Hvis en Kunde fx betaler 12 mdr. forud, kan dette beløb ikke refunderes. Der er ikke 14 dages fortrydelsesret eftersom Kunden har mulighed for at teste softwaren uforpligtende i 3 måneder inden ibrugtagning.

Såfremt Kunden ikke længere ønsker at benytte softwaren, kan Kunden vælge at beholde sin Jagtlog konto (inaktiv) eller slette Jagtlog kontoen. Vælges der at slette Jagtlog kontoen, vil alle kundens data blive slettet, ligesom det bliver bekræftet efterfølgende per mail. Efter inaktivitet eller sletning forpligter Leverandøren sig ikke yderligere overfor Kunden.
Top

10. Tvister

Tvister skal afgøres ved Leverandørens vedtægtsbestemte hjemting.
Top


Sidst revideret juni 2018

Produkter

Herunder finder du fem tilfældigt udvalgte produkter fra vores produkt katalog.