Resumé af ændringer pr. 1. september 2018

jagtlog-admin

Ændringer:

  • Lokale jagttider – Dåvildt Angivelsen af området “Varde Kommune, Billund Kommune og de dele af Esbjerg Kommune…” var Fredericia Kommune ikke nævnt, selvom hele Fredericia Kommune er med i forvaltningsområdet.
  • Lokale jagttider – Dåvildt Tønder Kommune og den del af Esbjerg Kommune, der ligger syd for E20. Den generelle jagttid var angivet for då og dåhjort. Her står nu, at då og dåhjort er fredede, således at kun dåkalv har jagttid.
  • Lokale jagttider – Dåvildt Fyn med undtagelse af Langeland, Tåsinge og Ærø. Dåhjort større end spidshjort havde fejlagtigt fået angivet jagttiden til 01.10-31.01 og 16.12-31.12. Her står nu 01.10-31.10 og 16.12-31.12.
  • Flere ugyldige datoer som f.eks. 31.11 er korrekt angivet som 30.11.