Kan jeg ændre medlemstyperne i konsortiet?

jagtlog-admin

Ja, medlemstyper kan frit tilføjes, ændres og slettes. Dog kan du ikke slette en medlemstype, hvis den allerede er tilføjet et medlem.

Som standard oprettes følgende medlemstyper for et konsortie:
•A-medlem
•B-medlem
•C-medlem
•G-gæster

[Konsortie-abonnement]