Soltider

Solopgang & solnedgang mv.

Iht. Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. (se Jagttider) fremgår det af § 3, at jagt må kun finde sted i tiden mellem solopgang og solnedgang, dog findes der undtagelser for ænder, gæs og kronvildt.

Vi har lavet en side, hvor du kan få information om solopgang, solnedgang, dagens længde, månens belysningsgrad mv. ud fra en dato og et sted. Du kan vælge dato i kalenderen ellers benyttes dags dato. Du kan udvælge et sted på kortet eller du kan søge efter adresse, by eller land.

Se soltiderne her!
Solopgang defineres som det tidspunkt, hvor solens øverste kant rammer horisonten. Da der ikke er en entydig fastlæggelse af dette fænomen, har vi valgt at du selv kan vælge om solopgang skal beregnes:
1). når solens øverste kant rammer horisonten
2). når solens centrum rammer horisonten
3). når solens nederst kant forlader horisonten

Solnedgang defineres som det tidspunkt, hvor solens øverste kant forsvinder i horisonten. Da der ikke er en entydig fastlæggelse af dette fænomen, har vi valgt at du selv kan vælge om solnedgang skal beregnes:
1). når solens øverste kant forsvinder i horisonten
2). når solens centrum rammer horisonten
3). når solens nederste kant rammer horisonten

Link: https://www.jagtlog.com/soltider