Resumé af ændringer pr. 1. juli 2020

jagtlog-admin

Generelle jagttider:

 • Hare er nu 01.11-31.01 (mod tidligere 01.10-31.12)
 • Vildkanin er nu 01.11-31.01 (mod tidligere 01.09-31.01)
 • Taffeland er nu fredet (mod tidligere 01.10-31.01)
 • Havlit er nu fredet (mod tidligere 01.10-31.01)
 • Fløjlsand er nu fredet (mod tidligere 01.10-31.01)
 • Blishøne er nu 01.10-31.01 (mod tidligere 01.09-31.01)
 • Ringdue er nu 10.11-31.01 (mod tidligere 16.10-31.01)
 • Tyrkerdue er nu fredet (mod tidligere 01.11-30.11)

Lokale jagttider:

 • Øen Fejø:
  Hare er nu 16.11-15.01 (mod tidligere 16.10-15.12)
 • Region Syddanmark vest for Lillebælt undtagen Als
  – er ændret til
  Region Syddanmark vest for Lillebælt undtagen Als og Kegnæs
  Hare er nu 01.11-15.01 (mod tidligere 01.10-15.12)
 • Region Midtjylland undtagen Endelave
  Hare er nu 01.11-15.01 (mod tidligere 01.10-15.12)
 • Region Nordjylland
  Hare er nu 01.11-15.01 (mod tidligere fra 01.10-15.12)

Lokale jagttider – dåvildt:

 • Fredericia Kommune, Varde Kommune, Billund Kommune og de dele af Esbjerg Kommune, Vejen Kommune og Kolding Kommune som ligger nord for motorvej E 20 i Jylland til Ny Esbjergvej, nord for Ny Esbjergvej til Skovvangen nord for Skovvangen og nord for Kolding Fjord og syd for Vejle Fjord og Vejle Å ind til rute 170, syd for rute 28 til rute 176, vest for rute 176 til motorvej 18, vest for motorvej 18 til Ikast-Brande Kommune, sydøst for Ikast-Brande Kommune.
  – er ændret til
  Fredericia Kommune, Varde Kommune, Billund Kommune og de dele af Esbjerg Kommune, Vejen Kommune og Kolding Kommune som ligger nord for motorvej E 20 i Jylland til Ny Esbjergvej, nord for Ny Esbjergvej til Skovvangen nord for Skovvangen og nord for Kolding Fjord og syd for Vejle Fjord og Vejle Å ind til rute 170, syd for rute 28 til rute 176, vest for rute 176 til motorvej 18, vest for motorvej 18 til Ikast-Brande Kommune, sydøst for Ikast-Brande Kommune. Øen Fanø indgår ikke i området.
 • Øen Fanø er tilføjet
  • Dåkalv er tilføjet 01.09-31.01
 • De dele af Aalborg, Rebild og Vesthimmerland Kommuner der ligger syd og øst for Limfjorden og vest for motorvej E45 mellem Aalborg og afkørsel 33 Haverslev, nord for rute 535 mellem Haverslev og Aars, nord for Løgstørvej mellem Aars og Hornumbrovej, nord og vest for Hornumbrovej, nord og øst for Hyllebjergvej/Bjørnsholmvej, øst for rute 533 mellem Bjørnsholmvej og Bjørnsholm Å og nord for Bjørnsholm Å mellem rute 533 og Limfjorden (ikke Livø).
  • Dåhjort større end spidshjort er nu 16.12-22.12 (mod tidligere Ingen jagttid)
 • Området vest for Randers Fjord, nord for Gudenåen mellem Randers Fjord og rute 180, herfra nord for rute 180 og rute 16 til rute 533, øst for rute 533 til Skals Å, nord for Skals Å mellem rute 533 og Limfjorden, og syd og øst for Limfjorden undtagen området beskrevet ovenfor i bilag 24 er tilføjet
  • Dåspidshjort er tilføjet 01.10-31.01
  • Dåhjort større end spidshjort er tilføjet 16.09-15.10 og 01.12-31.12
 • Området i Jylland syd for rute 26 mellem Aarhus og motorvej E45, vest for motorvej E45 mellem rute 26 og rute 16, syd for rute 16 mellem Randers og Viborg, øst for rute 26 og rute 13 mellem rute 16 og rute 12, syd og øst for rute 12 mellem Viborg kommunegrænsen til Ikast-Brande kommune, nord og øst for kommunegrænsen til Ikast-Brande kommune indtil skæringen med motorvej 18, øst for motorvej 18 mellem skæringen mellem kommunegrænsen til Ikast-Brande kommune og afkørsel 9, øst for rute 176 mellem motorvejsafkørsel 9 og Bredsten, nord for rute 28 mellem Bredsten og Vejle Å, Nord for Vejle Å mellem rute 28 og Vejle Fjord er tilføjet
  • Då, dåkalv og dåspidshjort er tilføjet 16.10-31.01
  • Dåhjort større end spidshjort er tilføjet 16.10-31.10 og 01.12-15.01
 • Lolland, Guldborgsund kommune samt den del af Vordingborg kommune der omfatter Farø, Bogø, Møn og Nyord er tilføjet
  • Dåspidshjort er tilføjet 01.10-31.01
  • Dåhjort større end spidshjort er tilføjet 01.12-31.12
 • Øen Læsø er tilføjet
  • Då, dåkalv og dåspidshjort er tilføjet 01.12-31.12
  • Dåhjort større end spidshjort er tilføjet med Ingen jagttid